Restaurace Zorto Nekázanka

 • Polední nabídka
 • pátek 28.10. 2016

   

  Polední nabídka platí do 15 hod nebo do vyprodání ** Pizzy jsou na objednávku, proto poèítejte s delší dobou pøípravy než je tomu u ostatních jídel.** Box na odnášku jídla 10,-Kè.Dle smìrnice 169/11 EU èlánek 21 a vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10 se mùžete na uvedený obsah potravinových alergenù informovat u obsluhujícího personálu.

   

   


  Více
Zorto Nekázanka © 20011- 2016